Rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu

We wrześniu 2012 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie wydał decyzję na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu pn. "Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla Rejonu Zielone Góry".

1 października 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 26 stycznia 2011r. nr POIS.02.01.00-00-013/09-00 dla Projektu pn. "Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla Rejonu Zielonej Góry" nr POIS.02.01.00-00-013/09.
Zakres przedsięwzięcia został rozszerzony o dostawy sprzętu, który przyczyni się do efektywniejszej walki z problemem zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Zielona Góra oraz okolicznych gmin.

Rozszerzenie obejmie:

  1. dostawę wag samochodowych wraz z ich montażem i uruchomieniem,
  2. dostawę 4 szt. zbiorników do prasy stacjonarnej hydraulicznej typu KPHS 1900,
  3. dostawę kontenerowca do transportu wewnętrznego,
  4. dostawę rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych.
  5. dostawę mobilnego sita bębnowego do przesiewania odpadów.