Drugi spot telewizyjny promujący Projekt
06.02.2012.
6 lutego 2012 r.
Drugi spot telewizyjny promujący Projekt pn. Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla Rejonu Zielonej Góry”.