Prezentacja w firmie Meva-Pol

16 czerwca 2011r. w siedzibie firmy Meva-Pol mieszczącej się w Świdnicy pod Zieloną Górą odbyła się impreza, na której firma Meva-Pol przedstawiła prezentację swojego nowego produktu jakim są kontenery podziemne.
W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zielonej Górze przedstawiono prezentację dotyczącą wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej do rozbudowy i modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Raculi. Prezentację przedstawił Pan Andrzej Masternak – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
W trakcie prezentacji przedstawiono planowany zakres inwestycji oraz wskazano na fakt dofinansowania projektu z Funduszu Spójności, podając wyrażoną w PLN kwotę wsparcia z UE.