Podpisanie umowy
26.01.2011.

"Cieszę się, że kolejny projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy krajowych. To jest niekwestionowany sukces. Projekt jest bardzo ważny, bo dotyczy gospodarki odpadami. Pozwoli on na zabezpieczenie Miasta i okolicznych gmin w kompleksową gospodarkę odpadami" - powiedział prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, podpisując umowę.

26 stycznia 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przy ulicy Kożuchowskiej uroczyście podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raculi. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Urzędem Miasta Zielona Góra reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska reprezentowanym przez Prezes Alicję Makarską.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli:

Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra - Krzysztof Kaliszuk,
Skarbnik Miasta - Emilia Wojtuściszyn,
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Wojciech Janka
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Andrzej Masternak.