STRONA GŁÓWNA arrow REALIZACJA PROJEKTU arrow Kolejność wykonywanych prac
Kolejność wykonywanych prac Drukuj

wrzesień 2013 r.

Wszystkie roboty oraz dostawy związane z Projektem zostały zrealizowane. Upłynął również okres zgłaszania wad. Wszystkie wady zostały usunięte przez Wykonawcę.


5 lipca 2013 r.

W dniu 5 lipca 2013r. na terenie składowiska odbył się przegląd gwarancyjny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.8 maja 2013 r.

W dniu 8 maja 2013r. na terenie składowiska odbył się przegląd gwarancyjny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.grudzień 2012 r.

Dostarczono wagi samochodowe oraz zbiorniki do prasy stacjonarnej i hudraulicznej typu KPHS 1900.


2 października 2012 r.

We wrześniu 2012 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie wydał decyzję na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu pn. "Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla Rejonu Zielone Góry".

1 października 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 26 stycznia 2011r. nr POIS.02.01.00-00-013/09-00 dla Projektu pn. „Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla Rejonu Zielonej Góry” nr POIS.02.01.00-00-013/09.
Zakres przedsięwzięcia został rozszerzony o dostawy sprzętu, który przyczyni się do efektywniejszej walki z problemem zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Zielona Góra oraz okolicznych gmin.

Rozszerzenie obejmie:

  1. dostawę wag samochodowych wraz z ich montażem i uruchomieniem,
  2. dostawę 4 szt. zbiorników do prasy stacjonarnej hydraulicznej typu KPHS 1900,
  3. dostawę kontenerowca do transportu wewnętrznego,
  4. dostawę rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych.
  5. dostawę mobilnego sita bębnowego do przesiewania odpadów.

30 czerwca 2012 r.

Zakończono prace budowlane związane z realizacją Projektu pn. "Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla Rejonu Zielonej Góry".

Zakończono budowę kwatery składowej "D"


Wybudowano budynek socjalno-techniczny przy nowej kwaterze składowej "D".


Wybudowano garaż na sprzęt składowiskowy.


Postawiono halę namiotową z linią do segregacji szkła.


Zmodernizowano magazyn odpadów niebezpiecznych.


Wybudowano halę technologiczną demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Postawiono węzeł kontrolno pomiarowy gazu.27 czerwca 2012 r.

Na ukończeniu są prace związane z wyrównaniem kwatery składowiskowej "D", montażem ogrodzenia oraz wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych. Przeprowadzono próbę szczelności zbiornika odcieków, która przebiegła pomyślnie. Na terenie ZZO odbył się rozruch kompaktora oraz szkolenie pracowników w zakresie jego obsługi.14 czerwca 2012 r.

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Racula" odbyła się wizytacja przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.13 czerwca 2012 r.6 czerwca 2012 r.31 maja 2012 r.

Rozpoczęto układanie drogi dojazdowej do nowobudowanej kwatery składowej odpadów komunalnych.
W fazie ukończenia pozostają budynki socjalno-techniczny oraz hala technologiczna demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10 maja 2012 r.

Trwają prace związane z układaniem folii uszczelniającej na dnie kwatery składowej odpadów komunalnych.


23 kwietnia 2012 r.

Rozpoczęto układanie warstwy folii strukturalnej na warstwie gliny na polu składowym "D".

21 marca 2012 r.

Rozpoczęto układanie warstwy folii strukturalnej na warstwie gliny na polu składowym "D".9 marca 2012 r.

Trwają prace związane z formowaniem niecki kwatery "D" oraz transportem gliny na dno kwatery w celu wykonania mineralnej warstwy uszczelniającej.8 lutego 2012 r.

8 lutego 2012r. odbyła się piąta Rada Budowy.31 stycznia 2012 r.

Kontynuowane są prace budowlane. Na budynku hali demontażu wykonano drewnianą konstrukcję. Budynek wyposażony jest w bramy, okna oraz drzwi.15 stycznia 2012 r.12 stycznia 2012 r.

12 stycznia 2012 r. odbyła się czwarta Rada Budowy.22 grudnia 2011 r.

Trwają prace związane z budową hali technologicznej demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.19 grudnia 2011 r.

Z początkiem grudnia rozpoczęto prace związane z fundamentowaniem garażu na sprzęt składowiskowy. Rozpoczęto prace związane z postawieniem ścian budynku socjalno–technicznego.
Trwają prace związane z wykopem nadmiaru gruntu z północno-wschodniej części kwatery "D". Wykopany grunt po segregacji wywożony jest samochodami samowyładowczymi na pole składowe "A". Wykonano także oświetlenie drogi dojazdowej.13 grudnia 2011 r.

13 grudnia 2011r. odbyła się trzecia Rada Budowy, na której omawiano postęp robót budowlanych.17 listopada 2011 r.

Zakończyły się prace związane z rozdrabnianiem wykarczowanej karpiny oraz gałęzi, które zostały wywiezione poza teren budowy.
Trwają prace związane z transportem nadmiaru piasku oraz gliny. Glina jest tymczasowo składowana w celu późniejszego wykorzystania na mineralną warstwę uszczelniającą. Nadmiar gruntu (piasku) wykorzystany zostanie w celu wykonania nasypów przy nowobudowanej kwaterze "D".
Rozpoczęto również prace związane z budową budynku socjalno-technicznego przy kwaterze "D", pod który wylano fundament.7 listopada 2011r.

Odbyła się druga Rada Budowy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Spotkanie odbyło się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Racula" przy ul. Wrocławskiej 73 w Zielonej Górze.
Podczas spotkania omawiano bieżące sprawy związane z przebiegiem prac budowlanych.10 października 2011r.

Rozpoczęto rozdrabnianie gałęzi pochodzących z wycinki drzew i składowanych na terenie budowy. W tym celu sprowadzono specjalistyczną maszynę o bardzo wysokiej wydajności, która rozdrabnia gałęzie oraz karpinę na terenie budowy.5 października 2011 r.

Z końcem września rozpoczęto roboty ziemne wprowadzając tym samym sprzęt ciężki na teren budowy.
Z dniem 5 października 2011r. zakończyła się wycinka drzew pod plac budowy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów "Racula", natomiast 6 października 2011r. odbyła się pierwsza Rada Budowy. Uczestnikami Rady Budowy byli przedstawiciele Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.

Roboty ziemne


Rada Budowy30 września 2011 r.

Z końcem września rozpoczęto roboty budowlane pod inwestycję "Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry".Na terenie budowy stanęło zaplecze oraz tablice informacyjne ostrzegające o prowadzonych pracach budowlanych. Prace rozpoczęły się od wycinki drzew pod nowo budowaną kwaterę składową "D".26 sierpnia 2011r.

Odbyło się przekazanie placu budowy dla Projektu pn.: "Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry".
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy Robót Budowlanych - firma Foleko Sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu - firma Ekocentrum Sp. z o.o. oraz Zamawiającego - ZGKiM w Zielonej Górze.
Po przekazaniu niezbędnej dokumentacji uczestnicy spotkania udali się do Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Racula" przy ul. Wrocławskiej 73 w Zielonej Górze. Na miejscu przeprowadzono wizję lokalną terenu przeznaczonego pod budowę oraz podpisano protokół przekazania placu budowy.


 
« poprzednia podstrona
All Rights Reserved  © 2022 Jednostka Realizująca Projekt   ul.Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra  

tel. (68) 3229145   fax (68) 3229184