Aktualności Drukuj

Data: 2012-03-19

19 marca 2012r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielone Górze rozpoczęła się seria zajęć edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej w ramach działań promocyjno - informacyjnych dla Projektu pn. "Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Spotkania objęły swoją tematyką zakres sposobu prowadzenia gospodarki odpadami na terenie Miasta Zielona Góra oraz gmin porozumienia międzygminnego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów, selektywnej zbiórki odpadów i segregacji odpadów.

Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze


Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze

Gimnazjum nr 4 w Zielonej Górze

Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze

Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze

Gimnazjum nr 8 w Zielonej Górze

Gimnazjum nr 10 w Zielonej Górze


Data: 2011-11-30

Wykonawca dostarczył wózek widłowy na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Racula".Data: 2011-11-23

Wykonawca dostarczył do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110 Kompaktor firmy BOMAG model BC 572 RB-2.
Do chwili zakończenia prac związanych z Projektem kompaktor został umieszczony i zabezpieczony w siedzibie Zakładu.Data: 2011-10-27

27 października 2011r. odbyło się ostatnie seminarium promujące Projekt pn. "Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry".
Spotkanie przeznaczone było dla społeczności Miasta Zielona Góra i odbyło się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110.Data: 2011-10-20

Szóste i przedostatnie seminarium edukacyjne w ramach działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu pn. "Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry" odbyło się w siedzibie Gminy Zielona Góra 20 października 2011r.Data: 2011-10-18

Czerwieńsk to kolejna Gmina wchodząca w skład porozumienia międzygminnego, w której zorganizowano seminarium edukacyjne dla dorosłych. Spotkanie odbyło się 18 października 2011r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury.Data: 2011-10-13

Kolejne seminarium odbyło się 13 października 2011r. w Gminie Dąbie. Na miejsce spotkania wyznaczono świetlicę wiejską w Połupinie.Data: 2011-10-11

11 października 2011 odbyło się trzecie z kolei seminarium edukacyjne dla społeczności lokalnej gmin porozumienia międzygminnego. Tym razem spotkanie objęło gminę Świdnica i zorganizowane zostało w tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury.Data: 2011-10-07

7 października 2011r. odbyło się kolejne z serii seminariów edukacyjnych mających na celu zapoznanie mieszkańców gmin objętych porozumieniem międzygminnym z Projektem pn. "Rozbudowa i Modernizacja Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielone Góry".
Spotkanie odbyło się w Sali Widowiskowo-Projekcyjnej przy Dawnym Zborze Kalwińskim w Sulechowie.Data: 2011-10-05

Październik rozpoczął się serią seminariów edukacyjnych dla mieszkańców gmin objętych porozumieniem międzygminnym z dnia 7 czerwca 2006r., w ramach działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu pn. "Rozbudowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry".
Seminaria mają na celu poinformowanie mieszkańców gmin wchodzących w skład porozumienia międzygminnego o korzyściach płynących z realizacji projektu.
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 5 października 2011r. w Sali Widowiskowej przy Urzędzie Gminy w Zaborze.
Seminarium poprowadził Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Pan Wojciech Janka oraz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Pan Andrzej Masternak.Data: 2011-01-26

"Cieszę się, że kolejny projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy krajowych. To jest niekwestionowany sukces. Projekt jest bardzo ważny, bo dotyczy gospodarki odpadami. Pozwoli on na zabezpieczenie Miasta i okolicznych gmin w kompleksową gospodarkę odpadami" - powiedział prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, podpisując umowę.

26 stycznia 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przy ulicy Kożuchowskiej uroczyście podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raculi. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Urzędem Miasta Zielona Góra reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska reprezentowanym przez Prezes Alicję Makarską.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli:

Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra - Krzysztof Kaliszuk,
Skarbnik Miasta - Emilia Wojtuściszyn,
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Wojciech Janka
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Andrzej Masternak.

 
następna podstrona »
All Rights Reserved  © 2022 Jednostka Realizująca Projekt   ul.Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra  

tel. (68) 3229145   fax (68) 3229184